8Sžf/8/11

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu:


Účastníci:
Pavol Masaryk, Horná Súča
c/a
Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
ZRUŠENÉ