8Sžf/80/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.07.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
AUTOALLES, s.r.o., Turany
c/a
Finančné riaditeľstvo SR