8Sžf/72/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.10.2013 09:30
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
JUDr. Herich - SKP Tatra nábytkáreň Martin, a.s.
c/a
Daňový úrad v Žiline