8Sžf/7/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.12.2016 13:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová, Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
SCOREX spol. s r. o. Bratislava c/a Finančné riaditeľstvo SR