8Sžf/61/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.09.2013 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Peter Melicher
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
STEEL-MAX, s.r.o., Beluša
c/a
Daňový úrad v Trenčín