8Sžf/60/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.04.2012 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.

Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Zuzana Ďurišová


Účastníci:
HERMES Airfreight, GmbH, Hamburg, SRN
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava (Colné riaditeľstvo SR)