8Sžf/58/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.09.2013 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Peter Melicher


Účastníci:
TRIMEN, s.r.o., Košice
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica