8Sžf/5/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.01.2013 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.

Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Ing. František Sucharda, Nové Zámky
c/a
Finančné riaditeľstvo SR