8Sžf/50/2010

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.12.2011 09:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Technol, s.r.o., Nedožery-Brezany
c/a
Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica