8Sžf/47/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.07.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
WATERFALL, s.r.o., Bratislava
c/a
Daňový úrad Bratislava