8Sžf/46/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.10.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
Bc. Ján Szulowski, Čadca
c/a
Finančné riaditeľstvo SR