8Sžf/46/10

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.10.2011 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Alexander Rapca, Tvrdošovce
c/a
Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica