8Sžf/43/10

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.10.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Ladislav Minarič – AGROREAL Senec
c/a
Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica