8Sžf/41/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.07.2012 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Ing. Silektis Vladimír - DASIL, Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
termín zrušený