8Sžf/38/2014

8Sžf/42-50/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.11.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
Monika Cigáňová TRANS, Babindol
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica