8Sžf/37/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.05.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Ing. Vladimír Bojničan, Dubnica nad Váhom
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica