8Sžf/36/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.05.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
NDP SLOVAKIA, s.r.o., Piešťany ako právny nástupca obchodnej spoločnosti GOSTAN, s.r.o., Považská Bystrica
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica