8Sžf/35/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.06.2015 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
AUBURN, s.r.o., Bratislava
c/a
Daňový úrad Bratislava