8Sžf/27/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.11.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicherá


Účastníci:
SP - SK plus, s.r.o., Bratislava - Rača
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica