8Sžf/26/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.03.2012 09:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Ing. Ladislav Polyák, PRESS-POLYÁK, Košice
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica (Daňové riaditeľstvo SR)