8Sžf/23/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.03.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Ing. Ladislav Ďurdík - DLD Považská Bystrica
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica