8Sžf/22/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.04.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr.Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
NDP SLOVAKIA, s.r.o., Piešťany ako právny nástupca obchodnej spoločnosti GOSTAN, s.r.o., Považská Bystrica
c/a
Finančné riaditeľstvo SR