8Sžf/2/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.01.2014 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
D&J stav, s.r.o., Košice
c/a
Finančné riaditeľstvo SR