8Sžf/21/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.01.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Daniel Lašút
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava