8Sžf/20/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.04.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
Samsung Elektronics Europe Logistics B.V. OZ Gáň
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica