8Sžf/19/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.02.2013 09:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
JUDr. Dagmar Vavreková - SKP MONT-Real, s.r.o. v konkurze, Poltár
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava