8Sžf/18/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2013 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
JUDr. Ivica Firstová, Dolný Kubín
c/a
Finančné riaditeľstvo SR