8Sžf/18/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.03.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica (Daňové riaditeľstvo SR)