8Sžf/17/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.02.2014 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
JUDr. Vladimír Babina, Prešov, SKP úpadcu Ultraglass, a.s., Medzilaborce
c/a
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky