8Sžf/14/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.02.2012 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.

Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Ľubomír Švarc, Dobrá Niva
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Bratislava