8Sžf/131/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.05.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
VAKUM PLAST, spol. s r.o., Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica