8Sžf/12/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.02.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
COREX s.r.o. Nitra
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava