8Sžf/121/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.01.2015 10:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Pavol Mucha PMG-Stav, Gbeľany
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica