8Sžf/1/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.01.2014 10:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Tatra Real Trade, a.s., Bratislava
c/a
Mesto Trenčín