8Sžf/116/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 20.11.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
TK Slovakia, s.r.o., Žilina
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica