8Sžf/1/11

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2011 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Michal Bajus, Sedliská
c/a
Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica