8Sžf/102/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.09.2016 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
STREBOX, s. r. o., Žilina ako právny nástupca obchodnej spoločnosti Golden Tree, s.r.o., Košice
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica