8Sžf/10/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.12.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Mgr. Peter Mielicher


Účastníci:
Ladislav Ďurdík - DLD, Považská Bystrica
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica