8Sž/9/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 12.02.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť 352, 3. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
Peter Toscano, bytom Detva
c/a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
s vylúčením verejnosti a médií