8Sž/3/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.04.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Orange Slovensko, a.s., Bratislava
c/a
Telekomunikačný úrad SR, Bratislava