8Sž/28/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 23.01.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jaroslava Fúrová


Účastníci:
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
c/a
Telekomunikačný úrad SR
termín zrušený