8Sž/26/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 12.02.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť 352, 3. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
G 3 Plus, s.r.o., Považská Bystrica
c/a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
s vylúčením verejnosti a médií