8Sž/23/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.06.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
C/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu