8Sž/21/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 21.04.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., Bratislava
a/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu