8Sž/18,22,23,24/11

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.11.2011 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu:


Účastníci:
Markíza – Slovakia, s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava