8Sž/17/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.02.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť 352, 3. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
Mgr. Mário Oros, Iža
c/a
Vojenské spravodajstvo, Bratislava
s vylúčením verejnosti a médií