8Sž/14/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Verejné pojednávanie
Termín: 22.06.2017 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava