8Sž/10/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 16.07.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu
RP/21/2012 z 24.4.2012