8Sr/1/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 17.12.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Ing. Mgr. Marian Kotleba, Banská Bystrica
c/a
Ministerstvo vnútra SR