8 MCdo 3/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.05.2015 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Oľga Trnková
Členovia senátu: JUDr. Ladislav Górász
JUDr. Marián Sluk, PhD.


Účastníci:
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
c/a
Ján Hopko a spol.